Điện thoại chống nổ Auer dFT3

Đơn giá: 29.460.000 VNĐ

Điện thoại chống thấm Auer wFT3

Đơn giá: 23.710.000 VNĐ