Điện thoại chống nổ Auer dFT3

Đơn giá: 31.486.000 VNĐ

Điện thoại chống thấm Auer wFT3

Đơn giá: 24.785.000 VNĐ