SPC1-50 Bộ điều khiển nguồn Autonics (dimmer công suất lớn 11kw)

Giá KM còn: 1.093.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.632.400 VNĐ

SPC1-35 Bộ điều khiển nguồn Autonics (dimmer công suất lớn 7500w)

Giá KM còn: 866.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.293.200 VNĐ

SP-0324 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

SP-0312 Bộ nguồn xung

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

SP-0305 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

SPA-030-05 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 724.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.081.200 VNĐ

SPA-030-12 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 724.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.081.200 VNĐ

SPA-030-24 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

SPA-050-05 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 866.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.293.200 VNĐ

SPA-050-12 Bộ nguồn xung

Giá KM còn: 866.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.293.200 VNĐ

SPA-050-24 Bộ nguồn xung ổn áp Autonics

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

SPA-075-05 Bộ nguồn xung 75W 5VDC Autonics

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-075-12

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

SPA-075-24 Bộ nguồn xung

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

SPA-100-05 Bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

SPA-100-12 bộ nguồn xung Autonics

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

SPA-100-24 Bộ nguồn xung

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

SPB Bộ nguồn xung ổn áp series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SPB-015-24 Bộ nguồn xung 15W 24VDC Autonics

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

SPB-030-24 Bộ nguồn xung 30W 24VDC Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SPB-060-24 Bộ nguồn xung 60w 24VDC Autonics

Giá KM còn: 696.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.039.000 VNĐ

SPB-120-24 Bộ nguồn xung 120w 24VDC Autonics

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 24VDC Autonics SPB-180-24

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SPB-240-24 Bộ nguồn xung 240w 24VDCAutonics

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

SPB-015-12

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

SPB-030-05

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

SPB-030-12

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

SPB-015-05

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

SPB-060-12

Giá KM còn: 696.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.039.000 VNĐ

SPB-240-12

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

SPB-240-48

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5VDC Autonics SPB-180-05

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPB-180-12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

WTC-7524 Bộ nguồn xung 75W World Tech

Đơn giá: 1.050.000 VNĐ