Đèn tầng bóng LED Q-light | ST45L | ST45L-1-220-R | ST45L-2-220-RG | ST45L-3-220-RAG | ST45L-4-220-RAGB | ST45L-5-220-RAGBW | ST45L-1-24-R | ST45L-2-24-RG | ST45L-3-24-RAG | ST45L-4-24-RAGB | ST45L-5-24-RAGBW

Đèn tầng bóng LED Q-light | ST45L | ST45L-1-220-R | ST45L-2-220-RG | ST45L-3-220-RAG | ST45L-4-220-RAGB | ST45L-5-220-RAGBW | ST45L-1-24-R | ST45L-2-24-RG | ST45L-3-24-RAG | ST45L-4-24-RAGB | ST45L-5-24-RAGBW

Đèn tầng bóng LED Q-light | ST45L | ST45L-1-220-R | ST45L-2-220-RG | ST45L-3-220-RAG | ST45L-4-220-RAGB | ST45L-5-220-RAGBW | ST45L-1-24-R | ST45L-2-24-RG | ST45L-3-24-RAG | ST45L-4-24-RAGB | ST45L-5-24-RAGBW

Đèn tầng bóng LED Q-light | ST45L | ST45L-1-220-R | ST45L-2-220-RG | ST45L-3-220-RAG | ST45L-4-220-RAGB | ST45L-5-220-RAGBW | ST45L-1-24-R | ST45L-2-24-RG | ST45L-3-24-RAG | ST45L-4-24-RAGB | ST45L-5-24-RAGBW

Đèn tầng bóng LED Q-light | ST45L | ST45L-1-220-R | ST45L-2-220-RG | ST45L-3-220-RAG | ST45L-4-220-RAGB | ST45L-5-220-RAGBW | ST45L-1-24-R | ST45L-2-24-RG | ST45L-3-24-RAG | ST45L-4-24-RAGB | ST45L-5-24-RAGBW
Đèn tầng bóng LED Q-light | ST45L | ST45L-1-220-R | ST45L-2-220-RG | ST45L-3-220-RAG | ST45L-4-220-RAGB | ST45L-5-220-RAGBW | ST45L-1-24-R | ST45L-2-24-RG | ST45L-3-24-RAG | ST45L-4-24-RAGB | ST45L-5-24-RAGBW
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Icon Quốc Anh: 028.77770342-102 / 0942986236
Skype
Icon Thúy Kiều: 028.77770342-100 / 0919390538
Skype
Icon Phượng - Kế Toán: 028.77770342-104 / 0916106739
Skype
Icon Mr Dũng: 028.77770342-101
Skype
Icon Trần Công Lực: 028.77770342-104
Skype
Icon Manager: 028.77770342-108 / 0903683707
Skype

Đèn tầng bóng LED Q-light ST45L

Tên sản phẩm: Đèn tầng bóng LED Q-light ST45L
Đơn giá: 500.000 VNĐ
Đặt hàng

Thông Tin Chi Tiết

Đèn tầng bóng LED Q-light ST45L

 

    
 
Ø45mm Pole Mount Type, LED Steady/Flashing Tower Lights

        
- Đường kính ngoài: Ø45mm
- Chiều cao đèn: 320~572mm
- Điện thế: DC12V, 24V, 110V, 220VAC
- Bóng đèn: bóng LED siêu sáng
- Vật liệu: chóa đèn: nhựa AS, thân đèn nhựa ABS, chân đèn: nhôm.
- Chứng chỉ chất lượng: CE
- Cấp bảo vệ: IP44
- Số tầng: max 5 tầng
- Màu:  R-Red,  A-Amber,  G-Green,  B-Blue,  W-White
- Nhiều loại chân đèn khác nhau cho từng ứng dụng.

 

 
MÃ SỐTầngĐiện thếDòngkgMàu

ST45L-1-12-R

ST45L-1-24-R

ST45L-1-110-R

ST45L-1-220-R

1 AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V
AC220V
0.040A
0.040A
0.024A
0.012A
0.35kg
0.35kg
0.45kg
0.45kg
 R-Red

ST45L-2-12-RG

ST45L-2-24-RG

ST45L-2-110-RG

ST45L-2-220-RG

2 AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V
AC220V
0.080A
0.080A
0.026A
0.013A
0.39kg
0.39kg
0.49kg
0.49kg
 R-Red
 G-Green

ST45L-3-12-RAG

ST45L-3-24-RAG

ST45L-3-110-RAG

ST45L-3-220-RAG

3 AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V
AC220V
0.120A
0.120A
0.028A
0.014A
0.44kg
0.44kg
0.54kg
0.54kg
 R-Red
 A-Amber
 G-Green

ST45L-4-12-RAGB

ST45L-4-24-RAGB

ST45L-4-110-RAGB

ST45L-4-220-RAGB

4 AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V
AC220V
0.160A
0.160A
0.031A
0.015A
0.48kg
0.48kg
0.58kg
0.58kg
 R-Red
 A-Amber
 G-Green
 B-Blue

ST45L-5-12-RAGBW

ST45L-5-24-RAGBW

ST45L-5-110-RAGBW

ST45L-5-220-RAGBW

5 AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V
AC220V
0.200A
0.200A
0.033A
0.016A
0.52kg
0.52kg
0.62kg
0.62kg
 R-Red
 A-Amber
 G-Green
 B-Blue
 W-White

 

 

ST45L-1-110-A ST45L-1-220-W-LW18 ST45L-3-110-RAG-LB18
ST45L-1-110-A-LB18 ST45L-1-220-W-QZ18 ST45L-3-110-RAG-LW18
ST45L-1-110-A-LW18 ST45L-1-220-W-SL18 ST45L-3-110-RAG-QZ18
ST45L-1-110-A-QZ18 ST45L-1-220-W-SZ18 ST45L-3-110-RAG-SL18
ST45L-1-110-A-SL18 ST45L-1-24-A ST45L-3-110-RAG-SZ18
ST45L-1-110-A-SZ18 ST45L-1-24-A-LB18 ST45L-3-12-RAG
ST45L-1-110-B ST45L-1-24-A-LW18 ST45L-3-12-RAG-LB18
ST45L-1-110-B-LB18 ST45L-1-24-A-QZ18 ST45L-3-12-RAG-LW18
ST45L-1-110-B-LW18 ST45L-1-24-A-SL18 ST45L-3-12-RAG-QZ18
ST45L-1-110-B-QZ18 ST45L-1-24-A-SZ18 ST45L-3-12-RAG-SL18
ST45L-1-110-B-SL18 ST45L-1-24-B ST45L-3-12-RAG-SZ18
ST45L-1-110-B-SZ18 ST45L-1-24-B-LB18 ST45L-3-220DSP-RAG
ST45L-1-110DSP-A-LB18 ST45L-1-24-B-LW18 ST45L-3-220DSP-RAG-LB18
ST45L-1-110DSP-G-LB18 ST45L-1-24-B-QZ18 ST45L-3-220DSP-RAG-SZ18
ST45L-1-110DSP-G-SZ18 ST45L-1-24-B-SL18 ST45L-3-220-RAG
ST45L-1-110DSP-R ST45L-1-24-B-SZ18 ST45L-3-220-RAG-LB18
ST45L-1-110DSP-W-LB18 ST45L-1-24-G ST45L-3-220-RAG-LW18
ST45L-1-110-G ST45L-1-24-G-LB18 ST45L-3-220-RAG-QZ18
ST45L-1-110-G-LB18 ST45L-1-24-G-LW18 ST45L-3-220-RAG-SL18
ST45L-1-110-G-LW18 ST45L-1-24-G-QZ18 ST45L-3-220-RAG-SZ18
ST45L-1-110-G-QZ18 ST45L-1-24-G-SL18 ST45L-3-24-RAG
ST45L-1-110-G-SL18 ST45L-1-24-G-SZ18 ST45L-3-24-RAG-LB18
ST45L-1-110-G-SZ18 ST45L-1-24-R ST45L-3-24-RAG-LW18
ST45L-1-110-R ST45L-1-24-R-LB18 ST45L-3-24-RAG-QZ18
ST45L-1-110-R-LB18 ST45L-1-24-R-LW18 ST45L-3-24-RAG-SL18
ST45L-1-110-R-LW18 ST45L-1-24-R-QZ18 ST45L-3-24-RAG-SZ18
ST45L-1-110-R-QZ18 ST45L-1-24-R-SL18 ST45L-4-110DSP-RAGB-SZ18
ST45L-1-110-R-SL18 ST45L-1-24-R-SZ18 ST45L-4-110-RAGB
ST45L-1-110-R-SZ18 ST45L-1-24-R-TOP ST45L-4-110-RAGB-LB18
ST45L-1-110-W ST45L-1-24-W ST45L-4-110-RAGB-LW18
ST45L-1-110-W-LB18 ST45L-1-24-W-LB18 ST45L-4-110-RAGB-QZ18
ST45L-1-110-W-LW18 ST45L-1-24-W-LW18 ST45L-4-110-RAGB-SL18
ST45L-1-110-W-QZ18 ST45L-1-24-W-QZ18 ST45L-4-110-RAGB-SZ18
ST45L-1-110-W-SL18 ST45L-1-24-W-SL18 ST45L-4-110-RAGW
ST45L-1-110-W-SZ18 ST45L-1-24-W-SZ18 ST45L-4-110-RAGW-QZ18
ST45L-1-12-A ST45L-2-110DSP-RA-LB18 ST45L-4-110-RAGW-SZ18
ST45L-1-12-A-LB18 ST45L-2-110DSP-RG ST45L-4-12-RAGB
ST45L-1-12-A-LW18 ST45L-2-110DSP-RG-LB18 ST45L-4-12-RAGB-LB18
ST45L-1-12-A-QZ18 ST45L-2-110-RA ST45L-4-12-RAGB-LW18
ST45L-1-12-A-SL18 ST45L-2-110-RA-LB18 ST45L-4-12-RAGB-QZ18
ST45L-1-12-A-SZ18 ST45L-2-110-RA-LW18 ST45L-4-12-RAGB-SL18
ST45L-1-12-B ST45L-2-110-RA-QZ18 ST45L-4-12-RAGB-SZ18
ST45L-1-12-B-LB18 ST45L-2-110-RA-SL18 ST45L-4-12-RAGW
ST45L-1-12-B-LW18 ST45L-2-110-RA-SZ18 ST45L-4-12-RAGW-QZ18
ST45L-1-12-B-QZ18 ST45L-2-110-RG ST45L-4-12-RAGW-SZ18
ST45L-1-12-B-SL18 ST45L-2-110-RG-LB18 ST45L-4-220DSP-RAGB
ST45L-1-12-B-SZ18 ST45L-2-110-RG-LW18 ST45L-4-220DSP-RAGB-SZ18
ST45L-1-12-G ST45L-2-110-RG-QZ18 ST45L-4-220-RAGB
ST45L-1-12-G-LB18 ST45L-2-110-RG-SL18 ST45L-4-220-RAGB-LB18
ST45L-1-12-G-LW18 ST45L-2-110-RG-SZ18 ST45L-4-220-RAGB-LW18
ST45L-1-12-G-QZ18 ST45L-2-12-RA ST45L-4-220-RAGB-QZ18
ST45L-1-12-G-SL18 ST45L-2-12-RA-LB18 ST45L-4-220-RAGB-SL18
ST45L-1-12-G-SZ18 ST45L-2-12-RA-LW18 ST45L-4-220-RAGB-SZ18
ST45L-1-12-R ST45L-2-12-RA-QZ18 ST45L-4-220-RAGW
ST45L-1-12-R-LB18 ST45L-2-12-RA-SL18 ST45L-4-220-RAGW-QZ18
ST45L-1-12-R-LW18 ST45L-2-12-RA-SZ18 ST45L-4-220-RAGW-SZ18
ST45L-1-12-R-QZ18 ST45L-2-12-RG ST45L-4-24-RAGB
ST45L-1-12-R-SL18 ST45L-2-12-RG-LB18 ST45L-4-24-RAGB-LB18
ST45L-1-12-R-SZ18 ST45L-2-12-RG-LW18 ST45L-4-24-RAGB-LW18
ST45L-1-12-W ST45L-2-12-RG-QZ18 ST45L-4-24-RAGB-QZ18
ST45L-1-12-W-LB18 ST45L-2-12-RG-SL18 ST45L-4-24-RAGB-SL18
ST45L-1-12-W-LW18 ST45L-2-12-RG-SZ18 ST45L-4-24-RAGB-SZ18
ST45L-1-12-W-QZ18 ST45L-2-220DSP-RG ST45L-4-24-RAGW
ST45L-1-12-W-SL18 ST45L-2-220DSP-RG-SZ18 ST45L-4-24-RAGW-LB18
ST45L-1-12-W-SZ18 ST45L-2-220-RA ST45L-4-24-RAGW-LW18
ST45L-1-220-A ST45L-2-220-RA-LB18 ST45L-4-24-RAGW-QZ18
ST45L-1-220-A-LB18 ST45L-2-220-RA-LW18 ST45L-4-24-RAGW-SZ18
ST45L-1-220-A-LW18 ST45L-2-220-RA-QZ18 ST45L-5-110-RAGBW
ST45L-1-220-A-QZ18 ST45L-2-220-RA-SL18 ST45L-5-110-RAGBW-LB18
ST45L-1-220-A-SL18 ST45L-2-220-RA-SZ18 ST45L-5-110-RAGBW-LW18
ST45L-1-220-A-SZ18 ST45L-2-220-RG ST45L-5-110-RAGBW-QZ18
ST45L-1-220-B ST45L-2-220-RG-LB18 ST45L-5-110-RAGBW-SL18
ST45L-1-220-B-LB18 ST45L-2-220-RG-LW18 ST45L-5-110-RAGBW-SZ18
ST45L-1-220-B-LW18 ST45L-2-220-RG-QZ18 ST45L-5-12-RAGBW
ST45L-1-220-B-QZ18 ST45L-2-220-RG-SL18 ST45L-5-12-RAGBW-LB18
ST45L-1-220-B-SL18 ST45L-2-220-RG-SZ18 ST45L-5-12-RAGBW-LW18
ST45L-1-220-B-SZ18 ST45L-2-24-RA ST45L-5-12-RAGBW-QZ18
ST45L-1-220DSP-G-LB18 ST45L-2-24-RA-LB18 ST45L-5-12-RAGBW-SL18
ST45L-1-220-G ST45L-2-24-RA-LW18 ST45L-5-12-RAGBW-SZ18
ST45L-1-220-G-LB18 ST45L-2-24-RA-QZ18 ST45L-5-220DSP-RAGBW-SZ18
ST45L-1-220-G-LW18 ST45L-2-24-RA-SL18 ST45L-5-220-RAGBW
ST45L-1-220-G-QZ18 ST45L-2-24-RA-SZ18 ST45L-5-220-RAGBW-LB18
ST45L-1-220-G-SL18 ST45L-2-24-RG ST45L-5-220-RAGBW-LW18
ST45L-1-220-G-SZ18 ST45L-2-24-RG-LB18 ST45L-5-220-RAGBW-QZ18
ST45L-1-220-R ST45L-2-24-RG-LW18 ST45L-5-220-RAGBW-SL18
ST45L-1-220-R-LB18 ST45L-2-24-RG-QZ18 ST45L-5-220-RAGBW-SZ18
ST45L-1-220-R-LW18 ST45L-2-24-RG-SL18 ST45L-5-24-RAGBW
ST45L-1-220-R-QZ18 ST45L-2-24-RG-SZ18 ST45L-5-24-RAGBW-LB18
ST45L-1-220-R-SL18 ST45L-3-110DSP-RAG ST45L-5-24-RAGBW-LW18
ST45L-1-220-R-SZ18 ST45L-3-110DSP-RAG-SL18 ST45L-5-24-RAGBW-QZ18
ST45L-1-220-W ST45L-3-110DSP-RAG-SZ18 ST45L-5-24-RAGBW-SL18
ST45L-1-220-W-LB18 ST45L-3-110-RAG ST45L-5-24-RAGBW-SZ18

 

 


 

 
* Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng.

 

 

Email: admin@DaiHoaPhu.vn

Tel: 028.77770342 / 38831296

Fax: 028.62591090

* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.

* Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
* Ưu đãi giá: Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
* Đối với khách hàng ở tỉnh: hàng sẽ được gửi đến chành đi các tỉnh hoặc chuyển phát nhanh trong thời gian 1-2 ngày.
- Phí vận chuyển được cộng thêm tùy theo khoảng cách.
Chúng tôi cung ứng & bán sản phẩm trên toàn quốc với cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng đến tay Khách hàng.

 

Sản phẩm cùng loại

đèn tầng bóng tim Qlight ST45B

Đơn giá: 390.000 VNĐ

ĐÈN TẦNG Q-LIGHT ST45MB

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Logo Đối tác