K6IG6NC động cơ điện GGM 1P 6w

Đơn giá: 1.117.000 VNĐ

động cơ điện GGM 1P 15w K7IG15NC

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

Động cơ điện 180w 1p GGM K9IP180FC

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

Động cơ 180w 1P GGM K9IS180FC

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ điện GGM 3P 25w K8IG25NM

Đơn giá: 1.274.000 VNĐ

Động cơ 200w 3P GGM K9IP200F

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 180w 1P GGM K9IP180FC

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ 15w 1P GGM K7IS15NC

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IG25NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 25w 1P GGM K8IS25NC

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ 25w 3P GGM K8IS25NH

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ 25w 3P GGM K8IG25NH

Đơn giá: 1.159.000 VNĐ

động cơ 40w 1P GGM K9IS40NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 40w 3P GGM K9IG40NH

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 1P GGM K9IS60FC

Đơn giá: 1.788.000 VNĐ

động cơ 60w 3p GGM K9IP60FH

Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

động cơ 60w 3p GGM K9IS60FH

Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

động cơ 90w 1P GGM K9IS90FC

Đơn giá: 2.130.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 220V GGM K9IP90FH

Đơn giá: 2.233.000 VNĐ

động cơ 90w 3P GGM K9IS90FH

Đơn giá: 2.233.000 VNĐ

GUA-C-90-B

Đơn giá: Liên hệ