Biến tần 0.4kw Hitachi WJ200N-004HFC

Giá KM còn: 3.207.600VNĐ

- 27
Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Biến tần Hitachi WJ200N-040HSC

Giá KM còn: 3.752.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 5.140.000 VNĐ

biến tần 0.75kw Hitachi WJ200N-007HFC

Giá KM còn: 3.506.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 4.803.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw Hitachi WJ200N-015HFC

Giá KM còn: 3.722.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 5.099.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw Hitachi WJ200N-022HFC

Giá KM còn: 4.088.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Biến tần 4kw Hitachi WJ200N-040HFC

Giá KM còn: 4.537.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 6.215.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw Hitachi WJ200N-055HFC

Giá KM còn: 6.863.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 9.402.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw Hitachi WJ200N-075HFC

Giá KM còn: 7.910.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 10.836.000 VNĐ

Biến tần 11kw Hitachi WJ200N-110HFC

Giá KM còn: 9.937.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 13.613.000 VNĐ

Biến tần 15kw Hitachi WJ200N-150HFC

Giá KM còn: 12.563.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 17.210.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Giá KM còn: 15.039.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 20.602.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi NJ600B-220HFF

Giá KM còn: 17.283.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 23.676.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Giá KM còn: 20.640.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 28.274.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Giá KM còn: 24.395.900VNĐ

- 27
Đơn giá: 33.419.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Giá KM còn: 28.334.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 38.814.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Giá KM còn: 32.355.800VNĐ

- 27
Đơn giá: 44.323.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Giá KM còn: 45.800.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 62.740.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Giá KM còn: 57.200.600VNĐ

- 27
Đơn giá: 78.357.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Giá KM còn: 63.034.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 86.348.000 VNĐ

Biến tần 132 kw Hitachi NJ600B-1320HFF

Giá KM còn: 73.054.800VNĐ

- 27
Đơn giá: 100.075.000 VNĐ

Biến tần 11kw hitachi NJ600B-110HFF

Giá KM còn: 10.030.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 13.740.000 VNĐ

Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700N-185HFFA

Giá KM còn: 15.422.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 21.126.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi SJ700N-220HFFA

Giá KM còn: 18.496.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 25.337.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi SJ700N-300HFFA

Giá KM còn: 22.251.900VNĐ

- 27
Đơn giá: 30.482.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi SJ700N-370HFFA

Giá KM còn: 26.373.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 36.128.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi SJ700N-450HFFA

Giá KM còn: 30.146.100VNĐ

- 27
Đơn giá: 41.296.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi SJ700N-550HFFA

Giá KM còn: 36.444.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 49.924.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi SJ700N-750HFFA

Giá KM còn: 57.881.700VNĐ

- 27
Đơn giá: 79.290.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi SJ700N-900HFFA

Giá KM còn: 64.263.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 88.032.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi SJ700N-1100HFFA

Giá KM còn: 75.697.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 103.695.000 VNĐ

Biến tần 132kw Hitachi SJ700N-1320HFFA

Giá KM còn: 107.704.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 147.540.000 VNĐ

Biến tần 160kw Hitachi SJ700N-1600HFA

Giá KM còn: 195.632.700VNĐ

- 27
Đơn giá: 267.990.000 VNĐ

Biến tần 185kw Hitachi SJ700N-1850HFA

Giá KM còn: 259.547.100VNĐ

- 27
Đơn giá: 355.544.000 VNĐ

Biến tần 220kw Hitachi SJ700N-2200HFA

Giá KM còn: 329.859.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 451.862.000 VNĐ

Biến tần 260kw Hitachi SJ700N-2600HFA

Giá KM còn: 358.759.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 491.451.000 VNĐ

Biến tần 315kw Hitachi SJ700N-3150HFA

Giá KM còn: 392.095.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 537.117.000 VNĐ

Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700D-185HFEF3

Giá KM còn: 18.845.700VNĐ

- 27
Đơn giá: 25.816.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi SJ700D-220HFEF3

Giá KM còn: 22.285.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 30.528.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi SJ700D-300HFEF3

Giá KM còn: 27.902.100VNĐ

- 27
Đơn giá: 38.222.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi SJ700D-370HFEF3

Giá KM còn: 34.483.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 47.237.000 VNĐ