relay 14 chân 220VAC Idec RN4S-NL-A220

Giá KM còn: 61.800VNĐ

- 40
Đơn giá: 103.000 VNĐ

Relay 14 chân 24VDC Idec RN4S-NL-D24

Giá KM còn: 61.800 VNĐ

- 40
Đơn giá: 103.000 VNĐ

Relay 14 chân 24VDC Idec RU4S-D24

Giá KM còn: 77.400VNĐ

- 40
Đơn giá: 129.000 VNĐ

relay 24VDC Idec RU2S-D24

Giá KM còn: 67.200VNĐ

- 40
Đơn giá: 112.000 VNĐ

relay 8 chân 220VAC Idec RU2S-A220

Giá KM còn: 67.200VNĐ

- 40
Đơn giá: 112.000 VNĐ

Relay 220V Idec RU4S-A220

Giá KM còn: 67.200VNĐ

- 40
Đơn giá: 112.000 VNĐ

đế relay 8 chân dẹp Idec SN2S-05D

Giá KM còn: 27.600VNĐ

- 40
Đơn giá: 46.000 VNĐ

đế relay 14 chân Idec SN4S-05D

Giá KM còn: 29.400VNĐ

- 40
Đơn giá: 49.000 VNĐ

relay 8 chân Idec RN2S-NL-A230

Giá KM còn: 59.400VNĐ

- 40
Đơn giá: 99.000 VNĐ

Relay 8 chân 24VDC Idec RN2S-NL-D24

Giá KM còn: 54.600VNĐ

- 40
Đơn giá: 91.000 VNĐ

relay 8 chân tròn 220VAC Idec RR2P-UL-AC220

Giá KM còn: 136.200VNĐ

- 40
Đơn giá: 227.000 VNĐ

relay 8 chân tròn 24VDC Idec RR2P-UL-DC24

Giá KM còn: 136.200VNĐ

- 40
Đơn giá: 227.000 VNĐ

Relay 8 chân lớn 24VDC Idec RH2B-UL-DC24

Giá KM còn: 84.000VNĐ

- 40
Đơn giá: 140.000 VNĐ

Relay 8 chân lớn 220VAC Idec RH2B-UL-AC220-240

Giá KM còn: 84.000VNĐ

- 40
Đơn giá: 140.000 VNĐ

Relay 14 chân lớn 220VAC Idec RH4B-UL-AC220

Giá KM còn: 220.800VNĐ

- 40
Đơn giá: 368.000 VNĐ

Relay 14 chân lớn 24VDC Idec RH4B-UL-DC24

Giá KM còn: 220.800VNĐ

- 40
Đơn giá: 368.000 VNĐ

Đế relay 8 chân lớn Idec SH2B-05B

Giá KM còn: 42.600VNĐ

- 40
Đơn giá: 71.000 VNĐ

Đế relay 14 chân lớn Idec SH4B-05B

Giá KM còn: 72.600VNĐ

- 40
Đơn giá: 121.000 VNĐ