Vôn kế DC Lightstar KAD-72

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Amper kế DC Lightstar KAC-72

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Vôn kế Lightstar KAB-72

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế AC Lightstar KAA-72

Đơn giá: 267.000 VNĐ

Tần số kế Lightstar KDF

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Lightstar KDB-3P

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế 3 pha Lightstar KDA-3P

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế AC Lightstar Korea KDP-B

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế AC Lightstar Korea KDP-BC

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế Lightstar KDP-A

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế Lightstar KDP-AC

Đơn giá: 1.209.000 VNĐ

Đồng hồ đo WATT Lightstar KAG-11

Đơn giá: 1.814.000 VNĐ

Vôn kế DC Lightstar KAD-80

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Vôn kế AC Lightstar KAB-81

Đơn giá: 395.000 VNĐ

Vôn kế AC Lightstar KAB-80

Đơn giá: 267.000 VNĐ

Vôn kế AC Lightstar KAB-45

Đơn giá: 465.000 VNĐ