HMI 4.3' LITEON EZ040WGA20

Giá KM còn: 3.312.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.680.000 VNĐ

HMI 4' LITEON EZ040WGA40

Giá KM còn: 3.627.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.030.000 VNĐ

HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Giá KM còn: 4.527.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

Màn hình HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Giá KM còn: 4.527.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

màn hình HMI LiteOn EZ070WGA40

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

HMI 10' LITEON EZ100WGA20

Giá KM còn: 10.530.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 11.700.000 VNĐ

HMI 10' LITEON EZ100WGA40

Giá KM còn: 11.304.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.560.000 VNĐ