HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

màn hình HMI LiteOn EZ070WGA40

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ