Biến tần 0.75kw LS SV0008IS7-4NO

Đơn giá: 6.770.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw LS SV075IG5H-4

Đơn giá: 7.290.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055IG5H-4

Đơn giá: 6.670.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040IG5H-4

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3.7kw LS SV037IG5H-4

Đơn giá: 4.750.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022IG5H-4

Đơn giá: 3.990.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015IG5H-4

Đơn giá: 3.510.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw Ls SV008IG5H-4

Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 0.4kw LS SV004IG5H-4

Đơn giá: 3.030.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNA

Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS

Đơn giá: 3.110.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNA

Đơn giá: 3.060.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNA

Đơn giá: 2.590.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNA

Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0002M100-1EOFNA

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0001M100-1EOFNA

Đơn giá: 2.220.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

LSLV0002M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0001M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

PLC LS XBC-DR20E

Đơn giá: Liên hệ

Cáp PLC LS PMC-310S

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 0.4kw LS SV004iG5A-4

Đơn giá: 3.120.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw LS SV008iG5A-4

Đơn giá: 3.290.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015iG5A-4

Đơn giá: 3.610.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022iG5A-4

Đơn giá: 4.110.000 VNĐ

Biến tần 3.7kw LS SV037iG5A-4

Đơn giá: 4.890.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040iG5A-4

Đơn giá: 4.890.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055iG5A-4

Đơn giá: 6.870.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw LS SV075iG5A-4

Đơn giá: 7.510.000 VNĐ

Biến tần 11kw LS SV110iG5A-4

Đơn giá: 13.050.000 VNĐ

Biến tần LS SV008iC5-1

Đơn giá: 2.400.000 VNĐ

Biến tần 15kw LS SV150iG5A-4

Đơn giá: 14.200.000 VNĐ

Biến tần 18.5kw LS SV185iG5A-4

Đơn giá: 16.850.000 VNĐ

Biến tần 22kw LS SV220iG5A-4

Đơn giá: 18.300.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.04Kw LS SV004IG5A-1

Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.75Kw LS SV008IG5A-1

Đơn giá: 3.440.000 VNĐ

Biến tần 1P 1.5Kw LS SV015IG5A-1

Đơn giá: 3.860.000 VNĐ