Biến tần 0.4kw LS SV004iG5A-4

Đơn giá: 3.090.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw LS SV008iG5A-4

Đơn giá: 3.270.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015iG5A-4

Đơn giá: 3.580.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022iG5A-4

Đơn giá: 4.080 VNĐ

Biến tần 3.7kw LS SV037iG5A-4

Đơn giá: 4.850.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040iG5A-4

Đơn giá: 4.850.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055iG5A-4

Đơn giá: 6.820.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw LS SV075iG5A-4

Đơn giá: 7.450.000 VNĐ

Biến tần 11kw LS SV110iG5A-4

Đơn giá: 12.940.000 VNĐ

Biến tần LS SV008iC5-1

Đơn giá: 2.400.000 VNĐ

Biến tần 15kw LS SV150iG5A-4

Đơn giá: 14.080.000 VNĐ

Biến tần 18.5kw LS SV185iG5A-4

Đơn giá: 16.720.000 VNĐ

Biến tần 22kw LS SV220iG5A-4

Đơn giá: 18.160.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.04Kw LS SV004IG5A-1

Đơn giá: 3.170.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.75Kw LS SV008IG5A-1

Đơn giá: 3.400.000 VNĐ

Biến tần 1P 1.5Kw LS SV015IG5A-1

Đơn giá: 3.840.000 VNĐ

Biến tần 3P 5.5kw LS SV055IP5A-4NE

Đơn giá: 7.820.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw LS SV075IP5A-4NE

Đơn giá: 8.960.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw LS SV150IP5A-4NO

Đơn giá: 15.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw LS SV110IP5A-4NE

Đơn giá: 9.720.000 VNĐ

Biến tần 3P 18.5kw LS SV1850IP5A-4NO

Đơn giá: 16.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw LS SV220IP5A-4NO

Đơn giá: 20.580.000 VNĐ

Biến tần 3P 30kw LS SV300IP5A-4NO

Đơn giá: 23.300.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw LS SV370IP5A-4O

Đơn giá: 34.870.000 VNĐ

Biến tần 45kw LS SV450IP5A-4O

Đơn giá: 36.560.000 VNĐ

Biến tần 55kw LS SV550IP5A-4O

Đơn giá: 43.230.000 VNĐ

Biến tần 75kw LS SV750IP5A-4O

Đơn giá: 47.890.000 VNĐ

Biến tần 90kw LS SV900IP5A-4O

Đơn giá: 56.800.000 VNĐ