SJ700-007HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-015HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-022HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-040HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-055HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-075HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-110HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-150HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-185HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-220HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-300HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Hitachi SJ700D-370HFEF3

Giá KM còn: 33.696.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 43.200.000 VNĐ

SJ700-370HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF3

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-450HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 40.386.100VNĐ

- 22
Đơn giá: 51.777.000 VNĐ

Biến tần Hitachi SJ700D-550HFEF3

Giá KM còn: 46.566.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 59.700.000 VNĐ

SJ700-550HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 48.940.300VNĐ

- 22
Đơn giá: 62.744.000 VNĐ

Biến tần Hitachi SJ700D-750HFEF3

Giá KM còn: 75.270.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 96.500.000 VNĐ

SJ700-750HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-900HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Hitachi SJ700D-900HFEF3

Giá KM còn: 100.620.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 129.000.000 VNĐ