Màn hình HMI XTOP M2I XTOP07TW-LD-E

Đơn giá: 8.900.000 VNĐ

MÀN HÌNH HMI M2I XTOP10TV-ED-E

Đơn giá: 23.070.000 VNĐ

XTOP10TW-UD MÀN HÌNH HMI

Đơn giá: Liên hệ

XTOP10TW-UD-ED

Đơn giá: Liên hệ

XTOP08TV-SD MÀN HÌNH ĐỒ HỌA 8

Đơn giá: 30.300.000 VNĐ

XTOP10TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP10TV-SD

Đơn giá: Liên hệ

HMI M2I XTOP08TV-ED

Đơn giá: Liên hệ

XTOP12TS-SD

Đơn giá: Liên hệ

XTOP15TX-SD

Đơn giá: Liên hệ