Modul-Compete 50 modular Signal tower

đèn led , sáng nháy/ tĩnh , còi 95db, Ø50, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 4 tầng Auer CT5-Q05

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer CT5-Q01

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 2 tầng Auer CT5-Q02

đèn led , sáng tĩnh , Ø 50, 24DVC, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

đèn tầng Auer ECOmodul40

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, còi 80db, Ø 40 mm, IP 66

Đơn giá: Liên hệ

đèn tầng Auer ECOmodul60

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, còi 90db, Ø 60 mm, 2500Hz, IP 66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer ECO60-Q01

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 3.723.000 VNĐ

Đèn 2 tầng Auer ECO60-Q02

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 2.760.000 VNĐ

ĐÈN 4 TẦNG AUER ECO60-Q05

đèn led , sáng tĩnh , D60, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 4.752.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO60-Q31

đèn led , sáng tĩnh , D60, còi 100db, 24 VAC, IP66

Đơn giá: 4.900.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO60-Q81

đèn led , sáng tĩnh , D60, còi 100db, 220 VAC, IP66

Đơn giá: 5.134.000 VNĐ

Đèn tầng Auer ModulSignal50

D50, đèn led, sáng nháy, max 103db, Ip65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Auer Modul-Perfect 70

đèn led, sáng nháy, còi max 105db, D70, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Modul-Perfect 70 Modules Auer

đèn led, sáng nháy, còi max 105db, D70, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer PC7-Q01

đèn led, sáng tĩnh,đỏ/vàng/xanh, ống nhôm 100 mm

Đơn giá: 4.019.000 VNĐ

Đèn 2 tầng Auer PC7-Q02

Đèn LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, Ø70, chân nhôm 100mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 4 tầng Auer PC7-Q05

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: 4.993.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Auer PC7-Q06

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Auer PC7-Q07

Bóng LED, sáng tĩnh, 24VAC/DC, IP65, chân nhôm 100 mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng 24VDC Auer C70-Q01

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: 3.240.000 VNĐ

Đèn 2 tầng 24VDC Auer C70-Q02

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: 2.711.000 VNĐ

Đèn 3 tầng 24VDC Auer C70-Q07

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: 3.239.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi 24VDC Auer C70-Q41

đèn led, sáng nháy, D70, còi 100db, 24VDC, IP65

Đơn giá: 4.144.000 VNĐ

Đèn 3 tầng 24VDC Auer C70-Q601

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: 3.921.000 VNĐ

Đèn 2 tầng 24VDC Auer C70-Q602

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: 3.402.000 VNĐ

Đèn 3 tầng 24VDC Auer C70-Q607

đèn led, sáng nháy, D70, 24VDC, IP65

Đơn giá: 3.921.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi 24VDC Auer C70-Q641

đèn led, sáng nháy, D70, còi 100db, 24VDC, IP65

Đơn giá: 4.826.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Auer ECO40-Q01

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: 3.308.000 VNĐ

ĐÈN 2 TẦNG AUER ECO40-Q02

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: 2.478.000 VNĐ

ĐÈN 4 TẦNG AUER ECO40-Q05

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: 4.193.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO40-Q31

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, 80db, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: 4.426.000 VNĐ

Đèn 3 tầng có còi Auer ECO40-Q81

đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, 80db, chân đế cao 100mm, IP66

Đơn giá: 4.647.000 VNĐ