Điện thoại chống nổ Auer dST

còi 90db, zone 1,2,21,22, IK09, còi 90db, 24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Điện thoại chống nổ Auer dFT3

zone 2,22, 16-68Hz, còi 95db, 24VDC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Điện thoại kín nước Auer wST

21 phím bấm kim loại, âm lượng 90dB, IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Điện thoại kín nước Auer wFT3

16–68Hz, âm lượng 95dB, khối lượng 2,295 kg, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Điện thoại kín nước Auer wIND

16–68Hz, âm lượng 90dB, khối lượng 2,295 kg, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tai nghe kín nước Auer HS2

M20 x 1.5 cable gland, cáp dài 14m, IP66

Đơn giá: Liên hệ