chần đế Autonics MAM-B070B

chần đế Autonics MAM-B070B

Giá KM còn: 44.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 67.000 VNĐ

Đèn tầng Autonics PL4M

1 đến 5 tầng, 12-24VDC, 110-220VAC

Giá KM còn: 891.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.330.000 VNĐ

Đèn tầng LED Ø45mm Autonics PME

Đèn tầng bóng LED, Ø45mm, còi 80dB, IP52

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

đèn tầng LED siêu mỏng Autonics PLD

bóng LED, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Autonics PLDS-302-RYG

bóng LED, 3 màu, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 24VDC

Giá KM còn: 1.080.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.613.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Autonics PLDSF-302-RYG

bóng LED, 3 màu, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 24VDC

Giá KM còn: 1.125.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.680.000 VNĐ

Đèn tầng D56mm Autonics PTE

D56, 90-240VAC, IP65 Menics Korea, 1 đến 5 tầng.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn 3 tầng Autonics PLDL-302-RYG

bóng LED, 3 màu, Ø25mm, thân nhôm, IP52, 24VDC

Giá KM còn: 1.152.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.720.000 VNĐ

đèn tầng nhiểu màu Autonics PTM

bóng LED, đổi 3 màu, Ø56mm, còi 85dB, IP65,

Giá KM còn: 1.551.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.315.000 VNĐ

Đèn báo động Autonics PTD

đèn dạng chỏm cầu, bóng LED, Ø56mm, IP65,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Autonics MT4B

1 đến 5 tầng, bóng tim, sáng tĩnh, Ø45mm, 12/24/110/220V, IP54,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Ø56mm Series Autonics MT5B

1 đến 5 tầng, bóng tim sáng tĩnh, Ø56mm, IP54,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Autonics MT8B

1 đến 5 tầng, bóng tim sáng tĩnh, Ø86mm, IP54,

Giá KM còn: 1.044.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.559.000 VNĐ

Đèn tầng Series Autonics MT8C

1 - 5 tầng, bóng LED sáng tĩnh/nháy, còi 80dB, Ø86mm, IP54,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng gương xoay Autonics SL

1 đến 3 tầng, gương quay, Ø86mm, IP42,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng xoay có còi Series Autonics MSGS

từ 1-5 tầng, gương xoay, bóng tim , 25w, Ø125, 3 âm, từ 24-220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Series Autonics MT5C

1 - 5 tầng, bóng LED sáng tĩnh/nháy, còi 80dB, Ø56mm, IP54

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn 1 tầng có còi Autonics MT5C-1CLGB-R

bóng tim, sáng nhấp nháy, còi 85db, nguồn 220VAC, IP50

Giá KM còn: 798.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.191.000 VNĐ

Đèn 2 tầng có còi Autonics MT5C-2ALGB-RG

bóng tim, sáng tĩnh- nháy, còi 85db, nguồn 24VAC/DC, IP50

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

Đế gắn tường đèn tầng Autonics MAP-DS30-BLK

Đế gắn tường đèn tầng Autonics MAP-DS30-BLK

Giá KM còn: 107.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 161.000 VNĐ

Đế gắn tường đèn tầng Autonics MAP-DS30-BGE

Đế gắn tường đèn tầng Autonics MAP-DS30-BGE

Giá KM còn: 107.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 161.000 VNĐ

PRE Đèn tầng dạng LED Ø56mm AUTONICS

đèn led, sáng nháy/tĩnh , từ 1- 5 tầng, Ø56, từ 12-220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Ống chân đèn tầng Autonics MAP-0240

Ống chân đèn tầng Autonics MAP-0240

Giá KM còn: 85.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 128.000 VNĐ

Đèn 2 tầng Autonics PMEP-202-RY

đèn led, sáng tĩnh , D45, 24VAC/DC ,

Giá KM còn: 1.170.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.747.000 VNĐ

Đèn tầng Autonics MT5B-3BLG-RYG

đèn bóng tim , sáng tĩnh, nguồn 110VAC, IP54

Giá KM còn: 645.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 964.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Autonics PLP-320-RYG

3 tầng, 220VAC, đường kính Ø45, bóng sợi đốt

Giá KM còn: 412.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 616.000 VNĐ

Đèn 5 tầng Autonics PMEM-501-RYGBC

đèn led, sáng tĩnh , nguồn 12 VAC, IP52

Giá KM còn: 2.062.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.078.000 VNĐ

Đèn 3 Tầng Autonics PLP-302-RYG

3 tầng, 24VDC, đường kính Ø45, bóng sợi đốt

Giá KM còn: 412.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 616.000 VNĐ

đèn 2 tầng Autonics PLP-202-RG

2 tầng, 24VDC, đường kính Ø45, bóng sợi đốt

Giá KM còn: 345.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 516.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Autonics PTE-DM-302-RYG

đèn led, sáng tĩnh , nguồn 24VDC, 0.10A, IP65

Giá KM còn: 1.494.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.231.000 VNĐ

còi dùng cho đèn tầng PTE MPZ-56G

còi dùng cho đèn tầng PTE MPZ-56G

Giá KM còn: 372.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 556.000 VNĐ

đèn 3 tầng Autonics PLG-302-RYG

3 tầng, 24VDC, đường kính Ø45, bóng sợi đốt

Giá KM còn: 345.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 516.000 VNĐ

còi cho đèn tầng PTE MPZ-56F

còi cho đèn tầng PTE MPZ-56F

Giá KM còn: 345.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 516.000 VNĐ

Đèn 2 Tầng Autonics PLG-202-RG

24VDC, đường kính Ø45, cao 182mm, bóng sợi đốt

Giá KM còn: 287.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 429.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Autonics POP-320-RYG

bóng LED, 3 màu, thân nhôm, IP52, 220VDC

Giá KM còn: 506.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 756.000 VNĐ

đèn 3 tầng Autonics POG-320-RYG

D56 , sáng liên tục, nguồn điện 220VAC

Giá KM còn: 444.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 663.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Autonics PLG-320-RYG

3 tầng, 220VAC, đường kính Ø45, bóng sợi đốt

Giá KM còn: 345.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 516.000 VNĐ

Đèn 3 tầng Autonics PTE-AG-3FF-RYG

đèn led, sáng tĩnh , nguồn 90~240VAC, 3 màu , IP65

Giá KM còn: 1.542.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.302.000 VNĐ

Đèn tầng Autonics SLPF

bóng tim ,gương quay, sáng nháy , 80 lần/phút , Ø86, IP42

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Autonics PTE-AGF-1FF-G

đèn led, sáng nháy , nguồn 90- 240VAC , IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ