máy in nhãn cầm tay Brother PT-E300VP

in nhãn 6, 9, 12, 18mm, ống co nhiệt, in 20mm/giây

Đơn giá: 5.990.000 VNĐ

MÁY IN NHÃN CẨM TAY BROTHER PT-E100

Khổ in 6-12mm, nhãn TZe 6 ~ 12mm, in 20mm/sec

Đơn giá: 1.490.000 VNĐ

MÁY IN NHÃN P-TOUCH BROTHER PT-P750W

nhãn 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm,

Tốc độ in: 30mm/giây,

Truyền thông: USB, Wireless

Đơn giá: 8.990.000 VNĐ

Máy in nhãn Brother PT-P900W

Nhãn 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm,

Tốc độ in 80 mm/sec

Đơn giá: 11.350.000 VNĐ

Máy in nhãn cầm tay Brother PT-E500VP

Nhãn 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm, 30mm/sec

Đơn giá: 8.720.000 VNĐ

Máy in ống số Brother PT-E850TKW

ống: 2.5mm–6.5mm, in: 40mm/s,

nhãn: 6mm–36mm, Tốc độ in: 60mm/s

Kết nối PC : USB / Wifi

Đơn giá: 20.900.000 VNĐ

Máy in ống brother PT-E800T

ống: 2.5mm - 6.5 mm, in: 40mm/s,

nhãn: 6mm - 36mm, in: 60mm/s

Độ phân giải: 360dpi

Đơn giá: 16.350.000 VNĐ

Máy in nhãn Brother PT-E550WVP

nhãn: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 60mm/s, USB / Wifi

Đơn giá: 13.630.000 VNĐ

Máy in nhãn Brother PT-P950NW

nhãn: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm, 80mm/s, Ethernet, Wi-Fi, USB

Đơn giá: 13.630.000 VNĐ

Máy in nhãn Brother PT-300VP

nhãn: 3.5, 6, 9, 12, 18mm, 20 mm/sec

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother PT-D450

Nhãn: 3.5, 6, 9, 12, 18mm,

Tốc độ in 20mm/s,

Kết nối USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother PT-D210

Nhãn: 3.5, 6, 9, 12mm, 

TỐC ĐỘ IN: 20mm/s

ĐỘ PHÂN GIẢI IN: 180 dpi

 

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother PT-E110VP

Nhãn: 6, 9, 12mm, 20mm/s

ĐỘ PHÂN GIẢI IN: 180 dpi

TỐC ĐỘ IN: 20 mm/sec

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother PT-D600

Nhãn: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm,

Tốc độ in 30mm/s,

Kết nối USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother PT-P300BT

Nhãn: 3.5, 6, 9, 12mm, 20mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother QL-700

Khổ nhãn: 62mm, 150 mm/s, USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother QL-800

Khổ nhãn: 58mm, 148 mm/sec, USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother QL-1100

Khổ nhãn: 12 - 103.6mm, 110mm/sec, USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother QL-820NWB

Khổ nhãn: 58mm, 176mm/sec, USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother TD-2130N

Khổ nhãn: 63mm, 152,4mm/sec, USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother TD-4410D

Khổ nhãn: 19- 118mm, 203.2mm/sec, USB

Đơn giá: Liên hệ

Máy in nhãn Brother TD-4420DN

Khổ nhãn: 19 - 118mm, 203.2mm/sec, USB

Đơn giá: Liên hệ