Phần mềm Novakon iFace Designer

HMI program editor for hệ điều hành Win10/ Win 11 64bit

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 4,3" Novakon N04F-N

TFT 4,3", 64K Colors, 480 x 272, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 7" Novakon N07-N

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet

Giá KM còn: 4.192.000 VNĐ

- 20
Đơn giá: 5.240.000 VNĐ

HMI 7" NOVANKON P07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet

Đơn giá: 6.880.000 VNĐ

HMI 10" NOVAKON P10F-N

10” TFT, 800 x 480, 350 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: 9.730.000 VNĐ

HMI 12" NOVAKON P12F-N

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: 28.430.000 VNĐ

HMI 15" NOVAKON P15F-N

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: 28.620.000 VNĐ

HMI NOVAKON S10

10.2” TFT, 800 x 480, 350 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S12

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m², RS232/422/485, internet,usb,SD

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S15

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m², RS232/422/485, internet, usb, SD

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate

Kích thước: 4.3, 7, 8, 10.1, 10.4. 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate PT2 Series

1 Ethernet (RJ45), Remote, 4.3, 7, 8, 10.1, 10.4. 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate PK2 Ethernet

1 Ethernet (RJ45), 64MB SDRAM, Serial, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI serial Cermate PK2 Serial

64MB SDRAM, Serial, 3COM, 2USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate IT4 SERIES

Micro SD, 2USB, 2COM, Ethernet, RTC, 7, 10, 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 7" Cermate PT2070-51ST

7", TFT LCD, 800*480, 2USB, 5COM, Ethernet, RTC,

Đơn giá: Liên hệ