Đồng hồ lưu lượng COMATE TGF600

ống D25 đến D300, 1.05~30508Nm3/hr

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng khí Comate TGF200

ống D8 đến D25, 0.9~2650Nm3/hr

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng COMATE TGF460

Đồng hồ lưu lượng COMATE TGF450

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng COMATE VFM60

Đồng hồ lưu lượng COMATE VFM60

Đơn giá: Liên hệ