Đèn tầng Qlight SRL QLIGHT

đèn led, sáng tĩnh/nháy, Ø80, từ 1- 3 tầng , IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng QLIGHT SR

bóng tim , từ 1-3 tầng, Ø80, 120-140RPM, IP44.

Đơn giá: 686.000 VNĐ

Đèn tầng QLIGHT SRLP

đèn led, từ 1-3 tầng,tĩnh/nháy, 12/24/110/240V, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng QLIGHT SRP

bóng tim , từ 1-3 tầng, Ø80, 120-140RPM, IP44.

Đơn giá: Liên hệ