Cảm biến lưu lượng wifi FGT FMG-W

Đường kính 100-3000mm, Lưu lượng 20~254.000m3/h

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng FGT FMGJ FMGI

Cảm biến lưu lượng FGT FMGJ FMGI

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng FGT FVF

DN15(1/2")~DN1000(26")

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng siêu âm FGT UFMC

Cảm biến lưu lượng siêu âm FGT UFMC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng siêu âm FGT UFMA

Cảm biến lưu lượng siêu âm FGT UFMA

Đơn giá: Liên hệ