bộ đếm đa năng Fotek SC series

Đếm lên hoặc xuống 4 hoặc 6 số

Chọn lựa dấu thập phân

PHạm vi đếm: 1-999999

Đơn giá: Liên hệ