Cảm biến phát hiện vạch màu Fotek FM-01G

Khoảng cách: 15mm, Nguồn cấp:11-30VDC, out: NPN/PNP,

Đơn giá: Liên hệ