Cảm biến quang Fotek A3R-1MX

Khoảng cách 1m, out relay, thu phát chung, 12-240VDC/24VAC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Fotek CDR-30X

Thu phát chung, NPN/PNP NO, 10-30VDC, Fotek Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Fotek MR-30X

Khoảng cách: 30cm, Ngõ ra: NPN/PNP, Nguồn cấp: 10-30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Fotek T18-6MX

Khoảng cách: 6m, Ngõ ra: NPN/PNP, Nguồn cấp: 10-30VDC

Đơn giá: Liên hệ