relay bán dẫn Fotek SSR-50DD

Dòng định mức: 50A

Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn SSR Fotek SSR-10DA

1pha, 10A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-380VAC

Đơn giá: 172.700 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek SSR-25DA

1pha, 25A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-380VAC

Đơn giá: 190.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek SSR-25DA-H

1pha, 25A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-480VAC

Đơn giá: 250.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek SSR-40DA

1pha, 40A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-380VAC

Đơn giá: 204.800 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek SSR-40DA-H

1pha, 40A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: 269.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek HPR-60DA-H

1pha, 60A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-550VAC

Đơn giá: 580.400 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek HPR-100DA

1pha, 100A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-480VAC

Đơn giá: 877.400 VNĐ

relay bán dẫn SSR Fotek HPR-100DA-H

1pha, 100A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 24-550VAC

Đơn giá: Liên hệ