Quạt hút 172x150 Fulltech UF15P23B-H

Quạt hút 172x150, 4.8/5.5 m3/min, 0.23/0.18A, 230 V

Đơn giá: Liên hệ

Quạt hút 120x120 Fulltech UF12A23B-H

Quạt hút 120x120 Fulltech UF12A23B-H

Đơn giá: Liên hệ

Quạt hút 92x92 Fulltech UF92A23B-H

Quạt hút 92x92 Fulltech UF92A23B-H

Đơn giá: Liên hệ

Quạt hút 80x80 Fulltech UF80A23B-H

Quạt hút 80x80 Fulltech UF80A23B-H

Đơn giá: Liên hệ