Biến tần 0.4kw Hitachi WJ200N-004HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 400w

Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Biến tần Hitachi WJ200N-040HSC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 4kw

Đơn giá: 5.140.000 VNĐ

biến tần 0.75kw Hitachi WJ200N-007HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 400w

Đơn giá: 4.803.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw Hitachi WJ200N-015HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 1.5kw

Đơn giá: 5.099.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw Hitachi WJ200N-022HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 2.2kw

Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Biến tần 4kw Hitachi WJ200N-040HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 4kw

Đơn giá: 6.215.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw Hitachi WJ200N-055HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 5.5kw

Đơn giá: 9.402.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw Hitachi WJ200N-075HFC

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 7.5kw

 

Đơn giá: 10.836.000 VNĐ

Biến tần 11kw Hitachi WJ200N-110HFC

- Điện thế 3 pha 380VAC

- Truyền thông: RS-485.

 - Công suất: 11kW (15Hp).

Đơn giá: 13.613.000 VNĐ

Biến tần 15kw Hitachi WJ200N-150HFC

- Điện thế 3 pha 380VAC

- Truyền thông: RS-485.

 - Công suất: 15kW (15Hp).

Đơn giá: 17.210.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

- Công suất: 18.5kW (22Hp).

Đơn giá: 20.602.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi NJ600B-220HFF

- Công suất: 22kW.

- Tần số ngõ ra: 0.1~400Hz.

- Truyền thông: tích hợp RS-485.

Đơn giá: 23.676.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Đơn giá: 28.274.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Đơn giá: 33.419.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Đơn giá: 38.814.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Đơn giá: 44.323.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Đơn giá: 62.740.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Đơn giá: 78.357.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Đơn giá: 86.348.000 VNĐ

Biến tần 132 kw Hitachi NJ600B-1320HFF

Biến tần 132 kw Hitachi NJ600B-1320HFF

Đơn giá: 100.075.000 VNĐ

Biến tần 11kw hitachi NJ600B-110HFF

Biến tần hitachi NJ600B-110HFF

Đơn giá: 13.740.000 VNĐ

Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700N-185HFFA

Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700N-185HFFA

Đơn giá: 21.126.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi SJ700N-220HFFA

Biến tần 22kw Hitachi SJ700N-220HFFA

Đơn giá: 25.337.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi SJ700N-300HFFA

Biến tần 30kw Hitachi SJ700N-300HFFA

Đơn giá: 30.482.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi SJ700N-370HFFA

Biến tần 37kw Hitachi SJ700N-370HFFA

Đơn giá: 36.128.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi SJ700N-450HFFA

Biến tần 45kw Hitachi SJ700N-450HFFA

Đơn giá: 40.780.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi SJ700N-550HFFA

Biến tần 55kw Hitachi SJ700N-550HFFA

Đơn giá: 49.924.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi SJ700N-750HFFA

Biến tần 75kw Hitachi SJ700N-750HFFA

Đơn giá: 79.290.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi SJ700N-900HFFA

Biến tần 90kw Hitachi SJ700N-900HFFA

Đơn giá: 88.032.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi SJ700N-1100HFFA

Biến tần 110kw Hitachi SJ700N-1100HFFA

Đơn giá: 103.695.000 VNĐ

Biến tần 132kw Hitachi SJ700N-1320HFFA

Biến tần 132kw Hitachi SJ700N-1320HFFA

Đơn giá: 147.540.000 VNĐ

Biến tần 160kw Hitachi SJ700N-1600HFA

Biến tần 160kw Hitachi SJ700N-1600HFA

Đơn giá: 267.990.000 VNĐ

Biến tần 185kw Hitachi SJ700N-1850HFA

Biến tần 185kw Hitachi SJ700N-1850HFA

Đơn giá: 355.544.000 VNĐ

Biến tần 220kw Hitachi SJ700N-2200HFA

Biến tần 220kw Hitachi SJ700N-2200HFA

Đơn giá: 451.862.000 VNĐ

Biến tần 260kw Hitachi SJ700N-2600HFA

Biến tần 260kw Hitachi SJ700N-2600HFA

Đơn giá: 491.451.000 VNĐ

Biến tần 315kw Hitachi SJ700N-3150HFA

Biến tần 315kw Hitachi SJ700N-3150HFA

Đơn giá: 537.117.000 VNĐ

Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700D-185HFEF3

Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700D-185HFEF3

Đơn giá: 25.816.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi SJ700D-220HFEF3

Biến tần 22kw Hitachi SJ700D-220HFEF3

Đơn giá: 30.528.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi SJ700D-300HFEF3

Biến tần 30kw Hitachi SJ700D-300HFEF3

Đơn giá: 38.222.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi SJ700D-370HFEF3

Biến tần 37kw Hitachi SJ700D-370HFEF3

Đơn giá: 47.237.000 VNĐ