CÔNG TẮC CHÊNH ÁP HONEYWELL DPS400

Từ 20 đến 400Pa, 1C/O, ống nối áp: D6.4mm, IP54

Đơn giá: 1.784.000 VNĐ