relay 14 chân 220VAC Idec RN4S-NL-A220

relay 14 chân 220VAC Idec RN4S-NL-A220

Đơn giá: 103.000 VNĐ

Relay 14 chân 24VDC Idec RN4S-NL-D24

Relay 14 chân

24VDC

công suất tiếp điểm: 3A

Đơn giá: 103.000 VNĐ

Relay 14 chân 24VDC Idec RU4S-D24

Số tiếp điểm: 4 cặp tiếp điểm (NO, NC)

có đèn, 6A, 24VDC

Idec Japan

Đơn giá: 129.000 VNĐ

relay 24VDC Idec RU2S-D24

Số tiếp điểm: 2 cặp tiếp điểm (NO, NC)

công suất tiếp điểm: 10A

Nguồn cấp: 24VDC.

Đơn giá: 112.000 VNĐ

Relay 220V Idec RU4S-A220

Số tiếp điểm: 4 cặp tiếp điểm (NO, NC)

công suất tiếp điểm: 3A

Nguồn cấp: 220VAC.

Đơn giá: 112.000 VNĐ

đế relay 8 chân dẹp Idec SN2S-05D

Đế relay 8 chân dẹp cho RN2S, RU2S, GT5Y-2, Idec

Đơn giá: 46.000 VNĐ

đế relay 14 chân Idec SN4S-05D

Đế relay 14 chân cho RN4S, RU4S, GT5Y-4, Idec

Đơn giá: 49.000 VNĐ

Nút nhấn xanh Idec YW1B-M1E10G

Nút nhấn nhả, xanh 1NO, D22/D25, (ON) IP65

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn đỏ Idec YW1B-M1E01R

Nút nhấn nhả, đỏ, 1NC, D22/D25, (OFF) IP65

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Idec YW1B-V4E01R

nút nhấn khẩn 1NC, D22/D25

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-AF2E11Q4R

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-AF2E11Q4R

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E01QM3R

Nút nhấn nhả, có đèn đỏ 1NC, D22/D25, 220VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E10QM3G

Nút nhấn nhả, có đèn xanh 1NO, D22/D25, 220VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E10QM3R

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E10QM3R

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E11Q4G

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E11Q4G

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E11Q4R

Nút nhấn có đèn Idec YW1L-M2E11Q4R

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí Idec YW1S-2E10

Công tắc 2 VT, tự giữ, 1NO, D22/D25

Đơn giá: Liên hệ

công tắc 3 vị trí Idec YW1S-3E20

Công tắc 3 VT, tự giữ, 2NO, D22/D25, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo đỏ Idec YW1P-1EQM3R

Đèn báo đỏ, loại phẳng, D22/D25, 220VAC/DC IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo vàng Idec YW1P-1EQM3Y

Đèn báo vàng Idec YW1P-1EQM3Y

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo xanh Idec YW1P-1EQM3G

Đèn báo xanh, loại phẳng, D22/D25, 220VAC/DC IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo vàng Idec YW1P-1EQM3A

Đèn báo vàng Idec YW1P-1EQM3A

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn đỏ Idec YW1B-M1E10R

Nút nhấn nhả, đỏ, 1NO, D22/D25, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn vàng Idec YW1B-M1E10Y

Nút nhấn nhả, vàng, 1NO, D22/D25, IP65

Đơn giá: Liên hệ

công tắc chìa khóa Idec YW1K-2AE11

chức năng: 2 vị trí,

Tiếp điểm: 1NO+1NC,

Khoét lổ tủ: D22/D25,

Đơn giá: Liên hệ

relay 8 chân Idec RN2S-NL-A230

8 chân dẹp, có đèn, 5A, 220VAC, Idec

Đơn giá: 99.000 VNĐ

Relay 8 chân 24VDC Idec RN2S-NL-D24

Relay 8 chân 24VDC Idec RN2S-NL-D24

Đơn giá: 91.000 VNĐ

relay 8 chân tròn 220VAC Idec RR2P-UL-AC220

relay 8 chân tròn 220VAC Idec RR2P-UL-AC220

Đơn giá: 227.000 VNĐ

relay 8 chân tròn 24VDC Idec RR2P-UL-DC24

relay 8 chân tròn 24VDC Idec RR2P-UL-DC24

Đơn giá: 227.000 VNĐ

Relay 8 chân lớn 24VDC Idec RH2B-UL-DC24

Relay 8 chân lớn 24VDC Idec RH2B-UL-DC24

Đơn giá: 140.000 VNĐ

Relay 8 chân lớn 220VAC Idec RH2B-UL-AC220-240

Relay 8 chân lớn 220VAC Idec RH2B-UL-AC220-240

Đơn giá: 140.000 VNĐ

Relay 14 chân lớn 220VAC Idec RH4B-UL-AC220

Relay 14 chân lớn 220VAC Idec RH4B-UL-AC220

Đơn giá: 368.000 VNĐ

Relay 14 chân lớn 24VDC Idec RH4B-UL-DC24

Relay 14 chân lớn 24VDC Idec RH4B-UL-DC24

Đơn giá: 368.000 VNĐ

Đế relay 8 chân lớn Idec SH2B-05B

Đế relay 8 chân lớn Idec SH2B-05B

Đơn giá: 71.000 VNĐ

Đế relay 14 chân lớn Idec SH4B-05B

Đế relay 14 chân lớn Idec SH4B-05B

Đơn giá: 121.000 VNĐ

relay 8 chân Idec RU2S-A24

có đèn, 10A,

24VAC,

Idec - Japan

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhân khẩn Idec HW1E-BV402R

Nút nhân khẩn Idec HW1E-BV402R

Đơn giá: Liên hệ

relay 8 chân 220VAC Idec RU2S-A220

Số tiếp điểm: 42 cặp tiếp điểm (NO, NC)

công suất tiếp điểm: 10A

Nguồn cấp: 220VAC.

Đơn giá: 112.000 VNĐ