Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 6KB

- 06 nút bấm

- 01 nút khẩn cấp,

- tầm xa 100m,

Đơn giá: 7.000.000 VNĐ

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 3K

3 nút bấm + nút khẩn cấp, tầm xa 100m,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 4L

4 nút bấm + nút khẩn cấp, 1 volume, tầm xa 100m,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 6K+

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 6K+

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 8K

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 8K

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cầu trục không dây Jeico JREMO 6KA

- 06 nút bấm

- 01 nút khẩn cấp,

- tầm xa 100m,

Đơn giá: 4.300.000 VNĐ