Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Đơn giá: 1.690.000 VNĐ

Bộ điều khiển động cơ điện Lightstar KYB

Bộ điều khiển động cơ điện Lightstar KYB

Đơn giá: 6.955.000 VNĐ

Bộ điều khiển ATS Lightstar KYC

3 pha, 3 dây , 6 tiếp điểm, 220V

Đơn giá: 11.685.000 VNĐ

Condenser trip device Lightstar KHY-14A

Condenser trip device Lightstar KHY-14A

Đơn giá: 2.114.000 VNĐ