Amper kế có công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80A3

3 pha, 3 dây, D66, ngõ vào 5A, 80x80,

Đơn giá: 650.000 VNĐ

Amper kế cho công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80A4

3 pha , 4 dây, D66, 5A, 80x80

Đơn giá: Liên hệ

vôn kế có công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80C3

3 pha, 3 dây, D66, 80x80, 300V

Đơn giá: Liên hệ

vôn kế có công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80C4

3 pha , 4 dây , D66, 80x80, 300V

Đơn giá: 650.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA

Thông số đo: Dòng điện AC

Cấp chính xác 1.5.

Nhiều kích thước

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo tín hiệu analog Lightstar KAE

Đồng hồ đo tín hiệu analog Lightstar KAE

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA-08

Đo dòng AC, cấp chính xác 1.5,

D65, 80x80, điện vào 5A,

IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB-08

đo điện áp AC, 80x80, 600 Volt, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Amper kế Lightstar KAR-A80T

20/5A, có công tắc chuyển mạch, 2.5%, 80x80, D66mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Lightstar KAS-80B3

có công tắc chuyển mạch 380/110VAC, 3P3W, 2.5%, 80x80, D66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tần số kế Lightstar KAF-72

đo tầng số 45~ 65Hz, 67x67, 110-220VAC

Đơn giá: 584.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC-08

đo dòng DC, kích thước 80x80, 50mV, Ip54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD-08

đo dòng DC, 600 Volt, 80x80, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA-11

đo dòng AC, dạng kim, 110x110, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB-11

đo điện áp AC, 110x110, cấp chính xác 1.5, 600 Volt, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC-11

Đo dòng DC, 50mV, 110x110, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD-11

đo dòng DC, 600 Volt, độ chính xác 1.5, 110x110, D102, IP52

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo tín hiệu analog Lightstar KAE-08

Đo điện áp DC, AC, 80x80, cấp chính xác 1.5, 4-20mA, IP52

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo tần số Lightstar KAF-11

3 pha, 3w, 220v, 110x110, cấp chính xác 1.0, 45-65Hz, IP52

Đơn giá: 1.628.000 VNĐ

Đồng hồ đo WATT Lightstar KAG-11-3P

3P3W 220V 1000/5A, 110x110, độ chính xác 1.5, IP52

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAK-11

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAK-11

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo hệ số công suất Lightstar KAH-11B

3 pha 4 dây 3P4W 190/√3V 5A,380/√3V 5A, 110x110,

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Amper kế Lightstar KDP-A

0-6000A/5A, Cấp chính xác: 0.5%, 96x48, 90-260VAC, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế AC Lightstar Korea KDP-B

0-500v, Cấp chính xác: 0.5%, 96x48, 90-260VAC, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế AC Lightstar Korea KDP-BC

0-600v, Cấp chính xác: 0.5%, RS485, 96x48, 90-260VAC, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế 3 pha Lightstar KDA-3P

3 pha , 5-6000/5A, 90/260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Lightstar KDB-3P

3 pha , 500/110/190/√3VAC, 90/260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị số Lightstar KDE

led, đo dòng AC, hiển thị 4-5 số, 96x48, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Tần số kế Lightstar KDF

led, RS486, hiển thị 4-5 số, 96x48, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ bảo vệ áp và dòng Lightstar KDU-200

hiển thị led, 2 dòng ,3 pha, out 2 relay, RS486, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế AC Lightstar KAA-72

đo dòng AC, 5A,

72x72,

class 2.5, CE

Đơn giá: 267.000 VNĐ

Vôn kế Lightstar KAB-72

đo dòng AC, 150/300/600VAC, 1A, 72x72, class 2.5, CE

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế DC Lightstar KAC-72

đo dòng AC, 200mVDC, 5A, 72x72, class 2.5, CE

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Vôn kế DC Lightstar KAD-72

đo dòng AC, 15/30/50/100/600/1000, 72x72, class 2.5, CE

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Đồng hồ đo tín hiệu Lightstar KAE-72

đo dòng AC, 0-10VDC, 0-18VAC, DC 4~20mA 72x72, class 2.5, CE

Đơn giá: 445.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA-80

75A-300A, 80x80, cấp chính xác 2.5, IP52

Đơn giá: 267.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB-80

10-600VAC, 80x80, cấp chính xác 2.5, IP52

Đơn giá: 267.000 VNĐ