Biến tần 0.75kw LS SV0008IS7-4NO

Biến tần 0.75kw LS SV0008IS7-4NO

Đơn giá: 6.770.000 VNĐ

Biến tần LS IG5H-4

Biến tần LS IG5H-4

Đơn giá: 3.030.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNA

1P, 220VAC, 400Hz, fixed keypad, điện trở thắng, RS485

Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS

1P, 220VAC, 400Hz, fixed keypad, điện trở thắng, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS iG5A-4

Biến tần LS iG5A-4

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS iG5A-2

Biến tần LS iG5A-2

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS SV008iC5-1

Biến tần LS SV008iC5-1,

Đơn giá: 2.400.000 VNĐ

Biến tần 1P LS IG5A-1

Biến tần 1P LS IG5A-1

Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 3P 5.5kw LS SV055IP5A-4NE

Biến tần 3P 5.5kw LS SV055IP5A-4NE

Đơn giá: 7.820.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw LS SV075IP5A-4NE

Biến tần 3P 5.5kw LS SV075IP5A-4NE

Đơn giá: 8.960.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw LS SV150IP5A-4NO

Biến tần 3P 15kw LS SV150IP5A-4NO

Đơn giá: 15.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw LS SV110IP5A-4NE

Biến tần 3P 11kw LS SV110IP5A-4NE

Đơn giá: 9.720.000 VNĐ

Biến tần 3P 18.5kw LS SV1850IP5A-4NO

Biến tần 3P 18.5kw LS SV1850IP5A-4NO

Đơn giá: 16.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw LS SV220IP5A-4NO

Biến tần 3P 22kw LS SV220IP5A-4NO

Đơn giá: 20.580.000 VNĐ

Biến tần 3P 30kw LS SV300IP5A-4NO

Biến tần 3P 30kw LS SV300IP5A-4NO

Đơn giá: 23.300.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw LS SV370IP5A-4O

Biến tần 3P 37kw LS SV370IP5A-4O

Đơn giá: 34.870.000 VNĐ

Biến tần 45kw LS SV450IP5A-4O

Biến tần 45kw LS SV450IP5A-4O

Đơn giá: 36.560.000 VNĐ

Biến tần 55kw LS SV550IP5A-4O

Biến tần 55kw LS SV550IP5A-4O

Đơn giá: 43.230.000 VNĐ

Biến tần 75kw LS SV750IP5A-4O

Biến tần 75kw LS SV750IP5A-4O

Đơn giá: 47.890.000 VNĐ

Biến tần 90kw LS SV900IP5A-4O

Biến tần 90kw LS SV900IP5A-4O

Đơn giá: 56.800.000 VNĐ