contactor 3P LS MC-9b

Contactor 9A 1a1b, 4kw, 220V, 45x74x88mm

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 12A LS MC-12b

Contactor 3P 12A 1a1b, 5.5 kW, 220V, 45x74x88mm

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 18A LS MC-18b

Contactor 3P 18A LS MC-18b

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 22A LS MC-22b

Contactor 3P 22A 1a1b, 11kw, 220V, 45x74x88mm

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 32A LS MC-32a

Contactor 3P 32A LS MC-32a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 40A LS MC-40a

Contactor 3P 40A (2a2b), 18.5kw, 220V, 45x83x90mm

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 50A LS MC-50a

Contactor 3P 50A LS MC-50a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 65A LS MC-65a

Contactor 3P 65A LS MC-65a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 75A LS MC-75a

Contactor 3P 75A LS MC-75a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 85A LS MC-85a

Contactor 3P 85A LS MC-85a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 100A LS MC-100a

Contactor 3P 100A LS MC-100a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 125A LS MC-130a

Contactor 3P 125A (2a2b), 60kw, 220V, 95x158x132mm

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 150A LS MC-150a

Contactor 3P 150A LS MC-150a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 185A LS MC-185a

Contactor 3P 185A LS MC-185a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 225A LS MC-225a

Contactor 3P 225A LS MC-225A

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 330A LS MC-330a

Contactor 3P 330A LS MC-330a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 400A LS MC-400a

Contactor 3P 400A LS MC-400a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 500A LS MC-500a

Contactor 3P 500A LS MC-500a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 630A LS MC-630a

Contactor 3P 630A LS MC-630a

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 3P 800A LS MC-800a

Contactor 3P 800A LS MC-800a

Đơn giá: Liên hệ

Relay nhiệt LS MT-32

Relay nhiệt LS MT-32

Đơn giá: Liên hệ

Relay nhiệt LS MT-63

Relay nhiệt LS MT-63

Đơn giá: Liên hệ

Relay nhiệt LS MT-95

Relay nhiệt LS MT-95

Đơn giá: Liên hệ

Contactor LS Korea

Từ 6A đến 800A

Đơn giá: Liên hệ