Công tắc hành trình Omron V-15-1C25

250 VAC, 15 A, 1.96 N , 0.1mm to 1m/s ,IP40

Đơn giá: Liên hệ