relay bán dẫn SSR 3P Omron G3PE

Đơn giá: Liên hệ

Relay bán dẫn SSR Omron G3NA

Dòng từ 5 - 90A,

Đơn giá: Liên hệ

Terminal SSR Omron G3S4

0.6A-1A / 75-264VAC, 0.6A-1A / 3-26VDC

Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Omron G3NA-210B

10A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

G3NA-220B relay bán dẫn Omron

20A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR Omron G3NA-225B

25A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR Omron G3NA-240B

40A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR Omron G3NA-250B

50A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR Omron G3NA-275B

75A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR Omron G3NA-290B

90A, ngõ vào: 5-24VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: Liên hệ