Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT12-2DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT12-2DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT12-2DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT12-2DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT18-5DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT18-5DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT18-5DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT18-5DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT30-10DO

DC 2 dây, NO,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT30-10DC

DC 2 dây, NC,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT30-10DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAWT30-10DC-I

DC 2 dây, NC,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ