Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 5mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRCML18-5DP

thân dài, đầu nối M12, DC 3 dây PNP, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18-5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-10DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-5AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-5AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-8AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML18-8AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-10AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 724.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.082.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30-10AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 724.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.082.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30-15AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 724.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.082.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-15AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 724.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.082.000 VNĐ