Cảm Biến Từ Autonics PRDAT18-7DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 575.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 859.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT18-7DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 554.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 826.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT18-7DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 596.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 890.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT18-7DC-V

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 596.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 890.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 767.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.146.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT30-15DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 738.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.102.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT30-15DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 797.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.190.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAT30-15DC-V

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 767.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.144.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT18-7DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 628.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 938.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT18-7DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 610.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 911.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT18-7DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 610.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 911.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT18-7DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 610.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 911.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT18-7DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT18-7DC-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 795.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.187.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT30-15DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 795.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.187.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT30-15DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 795.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.187.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT30-15DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 795.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.187.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT30-15DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 809.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.208.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDAWT30-15DC-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 809.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.208.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDACM

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDACM

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRFDAT12-3DO-V

DC 2 dây, NO,

phát hiện 3mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 2.595.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.874.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRFDAT18-7DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 2.721.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.062.000 VNĐ