Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 511.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 763.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 511.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 763.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 511.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 763.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 511.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 763.200 VNĐ