Đèn tháp Qlight MTG70 MTC70 MTR70

Đường kính: D70mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight MTG60 MTC60 MTR60

Đường kính ngoài: D60mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight MTG50 MTC50 MTR50

dạng module, dễ lắp đặt, thay đổi màu, thứ tự màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Qlight QAT80ML

LED sáng tĩnh/nhấp nháy, đk 80mm, 2 âm Max.95dB

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng Qlight QAT80L

3 tầng LED sáng tĩnh/nhấp nháy, đường kính 80mm Max.95dB

Đơn giá: Liên hệ

Đèn theo dõi mức CO2 Qlight ST56MEL-CO₂

phát hiện mức CO2 và báo đèn phù hợp, 400~2000ppm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng bóng LED Q-light ST45L

1 đến 5 tầng, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Đèn tầng LED có còi Q-LIGHT ST45L-BZ

Sáng tĩnh, đường kính Ø45mm, 1 đến 5 tầng, còi 90dB.

Đơn giá: 620.000 VNĐ

Đèn Tầng Qlight ST56B

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

đèn tầng LED Qlight ST45ML

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tầng bóng tim Qlight ST45B

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

ĐÈN TẦNG Q-LIGHT ST45MB

bóng sơi đốt, 1-5 tầng, sáng tĩnh, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST45BF

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST45L-3

3 tầng, đèn led, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST80B

từ 1- 5 tầng, Bóng tim sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 580.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST45LF

1 đến 5 tầng, sáng nháy, Ø45mm, 12, 24VDC, 110, 220VAC, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

Đèn Tầng LED Nháy Có Còi Qlight ST45LF-BZ

1 đến 5 tầng,đèn led, sáng nháy, Ø45mm, còi 90dB, IP44

Đơn giá: 780.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST80BF

từ 1- 5 tầng, Bóng tim ,sáng nháy, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight ST45B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng tĩnh , IP44

Đơn giá: 510.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight ST45BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 610.000 VNĐ

Đèn Tầng Có Còi Qlight ST80B-BZ

từ 1- 5 tầng, Bóng tim ,sáng tĩnh, 90db, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Đèn Tầng Báp Động Nhấp Nháy Qlight ST45MBF

1 đến 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 420.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Q-LIGHT ST45MB-BZ

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 380.000 VNĐ

đèn tầng có còi Qlight ST45MBF-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tầng có còi Qlight ST80BF-BZ

từ 1- 5 tầng, Bóng tim sáng nháy, 90db, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 780.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy Qlight ST45MLF

1 ~ 5 tầng, sáng nháy, đèn led, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

đèn tầng LED có còi Qlight ST45ML-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led, 90db, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

đèn tầng bóng LED nháy có còi Qlight ST45MLF-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng nháy, 90db, đèn led, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 670.000 VNĐ

đèn tầng Qlight ST56BF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy IP44

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, còi 90db, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 520.000 VNĐ

ĐÈN TẦNG CÓ CÒI QLIGHT ST56BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm,90db, sáng nháy IP44

Đơn giá: 590.000 VNĐ

Đèn tầng Q-light ST56MB

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 310.000 VNĐ

Đèn tầng có còi ST56MB-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt,còi 90db, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tầng bóng nháy Qlight ST56MBF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

đèn tầng có còi Qligh ST56MBF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: 640.000 VNĐ

đèn tầng vuông Qlight SJ

gương xoay, bóng tim , từ 1-3 tầng, 120-140RPM, IP44

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN TẦNG LED Q-LIGHT ST56ML

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight SJ-BZ

gương xoay, bóng tim , từ 1-3 tầng, 90db, 120-140RPM, IP44

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

đèn tầng LED có còi Qlight ST56ML-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 686.000 VNĐ

Đèn tầng lập phương có còi Qlight SJDL

đèn led, sáng tĩnh ,từ 1-3 tầng, 12/24/110/220v, IP23

Đơn giá: Liên hệ