Đèn tầng bóng LED Q-light ST45L

1 đến 5 tầng, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Đèn tầng LED có còi Q-LIGHT ST45L-BZ

Sáng tĩnh, đường kính Ø45mm, 1 đến 5 tầng, còi 90dB.

Đơn giá: 620.000 VNĐ

Đèn Tầng Qlight ST56B

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Đổi Màu Qlight STC45L

đường kính Ø45mm, IP44, số màu 2 đến 3.

Đơn giá: 910.000 VNĐ

Đèn Tầng Có Còi Qlight STC45L-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, còi 90dB, Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.040.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Nhấp Nháy Qlight STC45LF

Bóng LED sáng nháy, Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 930.000 VNĐ

Đèn Tầng Có Còi Qlight STC45LF-BZ

Bóng LED sáng nháy, còi 90dB, Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 880.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC45ML

Bóng LED sáng tĩnh, Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight STC45ML-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø45mm, 90db, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 990.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Nhấp Nháy Qlight STC45MLF

Bóng LED sáng nháy, Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Nhấp Nháy Có Còi Qlight STC45MLF-BZ

Bóng LED sáng nháy, 90db, Ø45mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.080.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC56EL

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.000.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC56L

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 133.000 VNĐ

Đèn Tầng Qlight STC56LF

Bóng LED sáng nháy, Ø56mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng có còi Qlight STC56L-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, 90db, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng có còi Qlight STC56LF-BZ

Bóng LED sáng nháy, Ø56mm, 90db, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC56ML

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.280.000 VNĐ

đèn tầng bóng tim Qlight ST45B

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

Đèn tầng đa màu có còi Qlight STC56ML-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø56mm, 90db, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC80EL

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.590.000 VNĐ

ĐÈN TẦNG Q-LIGHT ST45MB

bóng sơi đốt, 1-5 tầng, sáng tĩnh, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đèn Tầng nháy đa màu Qlight STC56MLF

Bóng LED sáng nháy, Ø56mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST45BF

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST45L-3

3 tầng, đèn led, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST80B

từ 1- 5 tầng, Bóng tim sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 580.000 VNĐ

Đèn tầng nháy đa màu có còi Qlight STC56MLF-BZ

Bóng LED sáng nháy, 90db, Ø56mm, IP23, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC80L

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 2.010.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST45LF

1 đến 5 tầng, sáng nháy, Ø45mm, 12, 24VDC, 110, 220VAC, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

Đèn Tầng LED Nháy Có Còi Qlight ST45LF-BZ

1 đến 5 tầng,đèn led, sáng nháy, Ø45mm, còi 90dB, IP44

Đơn giá: 780.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight ST80BF

từ 1- 5 tầng, Bóng tim ,sáng nháy, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight ST45B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng tĩnh , IP44

Đơn giá: 510.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Qlight STC80ML

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight ST45BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 610.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight STC80ML-BZ

Bóng LED sáng tĩnh, Ø80mm, 90db, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Qlight ST80B-BZ

từ 1- 5 tầng, Bóng tim ,sáng tĩnh, 90db, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Đèn Tầng LED Báo Động Qlight STC80MLF

Bóng LED sáng nháy, Ø80mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đèn Tầng Báp Động Nhấp Nháy Qlight ST45MBF

1 đến 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 420.000 VNĐ

Đèn Tầng Báo Động Có Còi Q-LIGHT ST45MB-BZ

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 380.000 VNĐ

đèn tầng bóng LED QLIGHT STC80MLF-BZ

Bóng LED sáng nháy, 90db, Ø80mm, IP44, 2 đến 3 màu

Đơn giá: 2.190.000 VNĐ

đèn tầng có còi Qlight ST45MBF-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ