Phích Nối Samwoo SCK-25

từ 2 đến 12 chân, 2-10A, lổ khoét tủ D25

Đơn giá: Liên hệ

Ổ Nối 10 Chân Samwoo SCK-20

từ 2 đến 12 chân, 2-7A, lổ khoét tủ D20

Đơn giá: Liên hệ

Ổ Nối Samwoo SCK-16

từ 2 đến 12 chân, 3-5A, lổ khoét tủ D16

Đơn giá: Liên hệ

Ổ Nối 4 Chân Samwoo SCK-12-4R

Ổ Nối 4 Chân Samwoo SCK-12-4R

Đơn giá: Liên hệ

Phích nối 4 chân Samwoo SCK-12-4P

Phích nối 4 chân Samwoo SCK-12-4P

Đơn giá: Liên hệ

Ổ nối 2 chân Samwoo SCK-12-2R

Ổ nối 2 chân Samwoo SCK-12-2R

Đơn giá: Liên hệ

Phích nối 2 chân Samwoo SCK-12-2P

Phích nối 2 chân Samwoo SCK-12-2P

Đơn giá: Liên hệ