Bộ điều khiển nhiệt độ khả trình SANUP

Bộ điều khiển nhiệt độ khả trình SANUP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ khả trình Sanup SDM4000

Selectable Burn-out Output

- Chức năng: Heating-Cooling

- Điều khiển: Auto-Manual

Đơn giá: 3.190.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ khả trình Sanup SDM7000

- Chức năng: Heating-Cooling

- Điều khiển: Auto-Manual

- Giao tiếp: RS 485 MODBUS

Đơn giá: 5.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ khả trình Sanup SDM9000

- Ngõ ra transmission: PV, SV, MV

- Chức năng: Heating-Cooling

- Giao tiếp: RS 485 MODBUS

Đơn giá: 5.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu 4 alarm Sanup SDM5700

 - Peak Hold

 - Retransmission Output (4-20mA)

 - RS 485 MODBUS Interface

Đơn giá: 4.610.000 VNĐ

Bảng hiển thị nhiệt độ Sanup SDM700T

 - 2-Points Alarm - Peak Hold

 - Ngõ ra truyền phát: (4-20mA)

 - Giao tiếp: RS 485 MODBUS

Đơn giá: 12.130.000 VNĐ

Bảng hiển thị nhiệt độ độ ẩm Sanup SDM700TH

 - 2-Points Alarm - Peak Hold

 - Ngõ ra truyền phát: 4-20mA

 - RS 485 MODBUS Interface

Đơn giá: 20.360.000 VNĐ

Bộ hiển thị số Sanup SDM5600

- Peak Hold

- Retransmission Output (4-20mA)

- RS 485 MODBUS Interface

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị số Sanup SD506

Bộ hiển thị số Sanup SD506

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị số 5 kênh Sanup SD503-5

Bộ hiển thị số 5 kênh Sanup SD503-5

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị số Sanup SD503

Bộ hiển thị số Sanup SD503

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Sanup SDP9

Bộ điều khiển nhiệt độ Sanup SDP9

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất nhiệt Sanup SPR-Pro

Bộ điều khiển công suất nhiệt Sanup SPR-Pro

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất nhiệt Sanup TPR-Pro

3 pha, 50A-70A, 220/380/440VAC, 4-20mA, góc pha, ON-OFF

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất nhiệt Sanup SMART SPR

Bộ điều khiển công suất nhiệt Sanup SMART SPR

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất nhiệt Sanup SMART TPR

3 pha, 35A-570A, 220/380VAC, 4-20mA, RS485, ON-OFF

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Sanup SD501N

Bộ điều khiển nhiệt độ Sanup SD501N

Đơn giá: Liên hệ