Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2110

Total harmonic distortion

Đơn giá: 5.855.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2120

15th harmonic,

Đơn giá: 7.230.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2130

Tổng hài 31st harmonic

Đơn giá: 8.310.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2210

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2210

Đơn giá: 7.330.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2230

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2230

Đơn giá: 10.420.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2220

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2220

Đơn giá: 9.060.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5310

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5310

Đơn giá: 14.480.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5320

Giám sát điện năng, nhiều biểu giá

Đơn giá: 19.050.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5330

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5330

Đơn giá: 17.150.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5340

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5340

Đơn giá: 20.950.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSE PM5350

A, V, F, PF, KWh, kVA, kVAr, nhiều giá,

Đơn giá: 13.900.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5560

8 biểu giá, 63rd harmonic, data recording

Đơn giá: 33.080.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5563RD

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5563RD

Đơn giá: 31.680.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3100

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3100

Đơn giá: 8.319.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3110

Dòng điện max: 63A

Điện thế: 1P / 3P /220/380V

Điện năng hữu dụng

Đơn giá: 8.327.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5111

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5111

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3350

Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3350

Đơn giá: 11.634.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng 3 pha METSEDM6000HCL10NC

Đồng hồ đo đa năng 3 pha METSEDM6000HCL10NC

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEDM6200HCL10RS

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEDM6200HCL10RS

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM1120HCL10RS

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM1120HCL10RS

Đơn giá: 3.304.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM1130HCL05RS

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM1130HCL05RS

Đơn giá: 4.111.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3115

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3115

Đơn giá: 9.178.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3135

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3135

Đơn giá: 11.289.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 125A Schneider A9MEM3300

Đồng hồ đo điện năng 3P 125A Schneider A9MEM3300

Đơn giá: 10.971.000 VNĐ