Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4SP

Phạm vi đo: 0 - 2300 độ C, 11 chân tròn, 48x48, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4SP-14R

out: 1 event, relay, 48x48, 11 chân tròn, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4SP-14S

out: 1 event, SSR, 48x48, 11 chân tròn, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4SP-14C

out: 1 event, SSR, 48x48, 11 chân tròn, 24VAC/24-48VDC,Korea

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST

11 chân tròn, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-14R

out: 1 event, relay, 48x48, 100-240VAC, 48x48

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-14S

out: 1 event, SSR, 48x48, 100-240VAC, 48x48,Korea

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-14C

out: 1 event, 4-20mA,48x48, 100-240VAC, 48x48,Korea

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-24R

out: 2 event, relay, 48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-24S

out: 2 event, SSR, 48x48, 100-240VAC, 48x48

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-24C

out: 2 event, 4-20mA,48x48, 100-240VAC, 48x48,Korea

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-R4R

1 event + PV (4-20mA), out relay, 48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-R4S

1 event + PV (4-20mA), SSR, 48x48, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-R4C

1 event + PV (4-20mA), out: 4-20mA,48x48, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M

0 - 2300 độ C, 4-20mA, relay, SSR, 72x72, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-14R

out: 1 event, relay, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-14S

out: 1 event, SSR, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-14C

out: 1 event, 4-20mA,72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-24R

out: 2 event, relay, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-24S

out: 2 event, SSR, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-24C

out: 2 event, 4-20mA,72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-R4R

1 event + PV (4-20mA), out: relay, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-R4S

1 event + PV (4-20mA), SSR, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-R4C

1 event + PV (4-20mA), out: 4-20mA,72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-A4R

2 event + PV (4-20mA) out: relay, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-A4S

2 event + PV (4-20mA) SSR, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-A4C

2 event + PV (4-20mA) out: 4-20mA,72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-T4R

1 event + RS485, out: relay, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-T4S

1 event + RS485, SSR, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-T4C

1 event + RS485, out: 4-20mA,72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-B4R

2 event + RS485, out: relay, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.595.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.381.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-B4S

2 event + RS485, SSR, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.595.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.381.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M-B4C

2 event + RS485, out: 4-20mA,72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.595.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.381.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H

0-2300 độ C, out: 4-20mA, relay, SSR, 48x96, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H-14R

out: 1 event, relay, 48x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H-14S

out: 1 event, SSR, 48x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H-14C

out: 1 event, 4-20mA,48x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H-24R

out: 2 event, relay, 48x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.461.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H-24S

out: 2 event, SSR, 48x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.461.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H-24C

out: 2 event, 4-20mA,48x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.461.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.181.000 VNĐ