Cảm biến rung So!Gnee MS-VXYZ-C-AL-001

Độ nhạy 1mg (trục X, Y, Z), 4-20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến rung So!Gnee MS-VTXYZ-AL-001

Độ nhạy 1mg (trục X, Y, Z), 0-5VDC, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ