Cảm biến gia tốc logtech LT-MA

Tần số đáp ứng: 5 to 1000Hz
Phạm vi đo: ±10g (<±5%)
Độ nhạy 100mV/g (<±5%)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến gia tốc logtech LT-AA

Tần số đáp ứng: 1 to 1000Hz
Phạm vi đo: ±1g (<±5%)
Độ nhạy: 1000mV/g (<±5%)

 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến rung So!Gnee MS-VXYZ-C-AL-001

Độ nhạy 1mg (trục X, Y, Z), 4-20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến rung So!Gnee MS-VTXYZ-AL-001

Độ nhạy 1mg (trục X, Y, Z), 0-5VDC, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ