Đèn spotlight Theben theLeda P12 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–800lx

Giá KM còn: 4.196.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.522.000 VNĐ

Đèn spotlight Theben theLeda P12 AL

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–800lx

Giá KM còn: 4.258.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.603.000 VNĐ

Đèn spotlight Theben theLeda P24 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–800lx

Giá KM còn: 5.801.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 7.633.000 VNĐ

Đèn spotlight Theben theLeda P24 AL

20w, 5–800 lx, Góc quét 180°, xa 12m, 220V

Giá KM còn: 6.385.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 8.402.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động có đèn Theben theLeda S10 W WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 180°, 5–200lx

Giá KM còn: 2.523.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động có đèn Theben theLeda S10 W BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 180°, 5–200lx

Giá KM còn: 2.523.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S20 WH

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S20 WH

Giá KM còn: 3.422.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động có đèn theLeda S20 BK

Cảm biến chuyển động có đèn theLeda S20 BK

Giá KM còn: 3.422.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động có đèn Theben theLeda S20 W BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 180°, 5–200lx

Giá KM còn: 3.422.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S10 WH

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S10 WH

Giá KM còn: 2.523.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Cảm biến kèm đèn led S10 W WH

Cảm biến kèm đèn led S10 W WH

Giá KM còn: 2.721.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.581.000 VNĐ

Đèn led kèm cảm biến chuyển động theLeda S10 BK

Đèn led kèm cảm biến chuyển động theLeda S10 BK

Giá KM còn: 2.523.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda S20 W WH

gắn tường, chiều cao lắp 2-4m, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.422.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda EC10 WH

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 10W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 2.245.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.954.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda EC10 BK

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 10W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 2.245.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.954.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda EC20 WH

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 20W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.259.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.289.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda EC20 BK

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 20W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.259.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.289.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda EC30 WH

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 30W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 4.286.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.640.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda EC30 BK

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 30W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 4.286.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.640.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D8 S AL

gắn tường, chiều cao lắp 10m, 8W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.416.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.495.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D12 SU AL

gắn tường, chiều cao lắp 10m, 14W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.640.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.790.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D8 U AL

gắn tường, chiều cao lắp 10m, 8.5W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 1.950.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.566.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D10 UD AL

gắn tường, chiều cao lắp 10m, 11.5W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 2.077.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.734.000 VNĐ