relay thông minh Theben PHARAO-II 14

hiển thị LCD, 20HZ, input 8, out 6, 20days, 110-240VAC

Đơn giá: 13.528.000 VNĐ

relay thông minh Theben PHARAO-II 24

hiển thị LCD, 20HZ, input 15, out 9, 20days, 110-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Theben PHARAO-II 15

hiển thị LCD, 20HZ, input 8, out 6, 20days, 110-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Theben PHARAO-II 25

hiển thị LCD, 20HZ, input 15, out 9, 20days, 110-24VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Theben PHARAO-II 10

hiển thị LCD, 5HZ, input 6, out 4, 20days, 110-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Theben PHARAO-II 11

hiển thị LCD, 20HZ, input 6, out 4, 20days, 24VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Theben PHARAO-II upgrade 4AR

out 4, tiếp điểm NO, 220-240VAC

Đơn giá: Liên hệ