Bộ nguồn 24V Timotion TP2

input 100~240VAC, out 29VDC, 2.5A, backup batterty

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP2N

input 100~240VAC, out 29VDC, 2.5A, bacjuo battery

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP2P

input 100~240VAC, out 29VDC, 2A, backup batterty

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP4

input 100~240VAC, out 30VDC, 5A, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP5P

input: 100~240VAC, out: 29VDC, 2A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP6

In: 100~240VAC, out: 31.5VDC, 5A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP7M

in: 100~240VAC, out: 29VDC, 1.5A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP8

in: 100~240VAC, out: 29VDC, 2.5A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP9

in: 100~240VAC, out: 36VDC, 2A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn 24V Timotion TP11

in: 100 ~ 240VAC, out: 29VDC, 1.8A

Đơn giá: Liên hệ