Xy lanh chân không có đầu hút Chelic MVS

Đk Ø6/10, hành trình 10~15m, giác hút D2~D15

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh chân không Chelic DYC

Xy lanh: Ø25, Ø40; Single acting; hành trình: 25~300mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh chân không Chelic NQDK

Ø6~32, hành trình 5~50mm, gắn được nhiều phía

Đơn giá: Liên hệ