Điều khiển công suất Autonics DPU11A-025

Giá KM còn: 6.675.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.964.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11A-040

Giá KM còn: 7.343.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.960.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11A-050

Giá KM còn: 7.623.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.378.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11A-070

Giá KM còn: 8.010.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.956.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11B-080

Giá KM còn: 8.958.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.371.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11B-100

Giá KM còn: 9.946.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.846.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11B-120

Giá KM còn: 10.293.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.364.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11B-150

Giá KM còn: 10.974.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.380.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU11B-180

Giá KM còn: 11.669.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.417.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU11B-200R

Giá KM còn: 12.857.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.190.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU11C-250R

Giá KM còn: 16.048.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.953.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU11C-350R

Giá KM còn: 17.730.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.464.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU11D-400R

Giá KM còn: 24.526.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.607.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU11D-500R

Giá KM còn: 28.966.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 43.233.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU11D-600R

Giá KM còn: 32.938.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 49.162.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12A-025A

Giá KM còn: 6.769.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.103.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-040A

Giá KM còn: 7.436.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.099.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-050A

Giá KM còn: 7.717.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.518.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn Autonics DPU12A-070A

Giá KM còn: 8.104.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.096.000 VNĐ

DPU12A Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-080A

Giá KM còn: 9.052.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.511.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-100A

Giá KM còn: 10.040.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.985.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-120A

Giá KM còn: 10.374.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.484.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-150A

Giá KM còn: 11.477.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.131.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-180A

Giá KM còn: 12.889.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.238.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-200A

Giá KM còn: 13.430.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.045.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-250A

Giá KM còn: 16.738.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.983.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-350A

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-400A

Giá KM còn: 25.559.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.148.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-500A

Giá KM còn: 30.155.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 45.008.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-600A

Giá KM còn: 34.267.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 51.145.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13A-025A

Giá KM còn: 7.018.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.476.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13A-040A

Giá KM còn: 7.711.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.509.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13A-050A

Giá KM còn: 8.002.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.944.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13A-070A

Giá KM còn: 8.403.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.543.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13B-080A

Giá KM còn: 9.386.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.010.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13B-100A

Giá KM còn: 10.411.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.539.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13B-120A

Giá KM còn: 10.757.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.056.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13B-150A

Giá KM còn: 11.477.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.131.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13B-180A

Giá KM còn: 12.889.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.238.000 VNĐ